مزایده تابلوهای تاریخی در استانبول

مزایده سانجاک استانبول " کلسیونهای ویژه آثار عثمانی، مدرن، معاصر و مختلط " چهره های معروف هنر نقاشی ترک را گردهم آورد

مزایده تابلوهای تاریخی در استانبول

تابلوی رنگ روغن گوساو آشیل گوئلائومت هنرمند فرانسوی بنام " میدان سلطان احمد " که در قرن 19 ام ترسیم کرده است در مزایده سانجاک استانبول به قیمت 87 هزار و 500 لیره ترک بفروش رسید.

مزایده " کلسیونهای ویژه آثار عثمانی، مدرن، معاصر و مختلط " چهره های معروف هنر نقاشی ترک را نیز گردهم آورد.

تابلوی رنگ روغن گورکان جوشکون بنام " کومت " به قیمت 81 هزار و 250 لیره و تابلوی " کمپوزیسیون " وی نیز به قیمت 32 هزار و 500 لیره خریدار پیدا کرد.

در حالیکه تابلوی ناجی ایسلیم یلی با 45 هزار لیره خریدار پیدا کرد، تابلوی رنگ روغن ارگین اینان بر روی پانل چوبی به قیمت 41 هزار و 250 لیره ترک بفروش رسید.

در این مزایده همچنین، تابلوی رنگ روغن ابراهیم بالابان بسال 1980، تابلوی آگاپیت استیونس هنرمند بلژیکی با امضای " اوریانتال " و تابلوی اتینه رافورت هنرمند فرانسوی بسال 1844 بنام " استانبول اوریانتال " به قیمت 43 هزار و 750 لیره ترک بفروش رسید.خبرهای مرتبط