مجله فکاهی شارلی ابدو به زبان آلمانی هم انتشار خواهد یافت

مدیریت مجله شارلی ابدو اعلام داشت : این مجله در وحله نخست 200 هزار شماره چاپ خواهد شد

مجله فکاهی شارلی ابدو به زبان آلمانی هم انتشار خواهد یافت

مجله فکاهی شارلی ابدو فرانسه که شهرتی جهانی دارد، از اول دسامبر به زبان آلمانی نیز انتشار خواهد یافت.

مدیریت مجله شارلی ابدو اعلام داشت : این مجله در وحله نخست 200 هزار شماره چاپ خواهد شد.

بخش مهمی از محتویات مجله شارلی ابدو به زبان آلمانی را ترجمه های فرانسوی آن تشکیل خواهد داد.

در مجله شارلی ابدو به مقالات و کاریکاتورهای ظنز پردازان آلمانی نیز جای داده خواهد شد.

شماره ویژه مجله شارلی ابدو در پی حمله تروریستی ماه ژانویه سال 2015 که عده ای از کاریکاتوریست های مهم خود را از دست داد، و 1 میلیون عدد انتشار یافت، با حمایت فراوان ظنز پردازان آلمانی مواجه شده بود.

بخشی از سایت اینترنتی شارلی ابدو به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود.

در حمله برادران سعید و شریف کواچی در 7 ام ژانویه سال 2015 به دفتر شارلی ابدو 12 نفر از نویسندگان و طنز پردازان این مجله کشته شده و 11 نفر مجروح شده بودند.

مهاجمین در پی حمله طی عملیاتی مرده یافته شدند.خبرهای مرتبط