قوانین فحریه اوجن در دوران حاملگی اش

فحریه اوجن که 3 ماهه باردار است، یک سری قوانین جدید برای دوره بارداری خود تعیین کرده است

قوانین فحریه اوجن در دوران حاملگی اش

فحریه اوجن که 3 ماهه باردار است، یک سری قوانین جدید برای دوره بارداری خود تعیین کرده است.

فحریه ابتدا از همسرش خواست تا رنگ کل خانه شان را تغییر دهد.

او دیگر تصمیم به تغذیه از محصولات طبیعی را گرفته است.

استفاده از عطر و مواد بو دار را در منزل ممنوع کرده است.

حال تصمیما ت و قوانین او پس از زایمان نیز مورد توجه شده است.

 او از سویی نیز آغاز به خواندن کتابهایی در رابطه با نوزادها نموده است.خبرهای مرتبط