سورپرایز کوچک به اوزجان دنیز

همسر اوزجان دنیز، او را سورپرایز کرد

سورپرایز کوچک به اوزجان دنیز

اوزجان دنیز که به تازگی پدر شده است، چند روز پیش با سورپرایز بسیار خوشحال کننده ای روبرو شد.

فیزا آکتان همسر اوزجان دنیز، با پسر کوچکش به محل فیلمبرداری سریالی که اوزجان در آن بازی میکند، رفت.

اوزجان ماه مارس با فیزا ازدواج کرده بود و ماه آوریل نیز پسرشان کوزِی به دنیا آمد.

فیزا دو روز قبل با پسرش به دیدن اوزجان رفته و او را سورپرایز کرد.خبرهای مرتبط