هیرا، دلیل جدایی دمت آکالین از همسرش

دمت: هنگامی که ماموران توقیف اموال، به دلیل این بدهی ها، به منزلمان آمدند، هیرا گریه کرده و گفت: "لطفا حداقل سگم را نبرند."

هیرا، دلیل جدایی دمت آکالین از همسرش

دمت آکالین خواننده مشهور ترکیه از همسرش جدا میشود.

دلیل جدایی دمت آکالین و همسرش اوکان کورت نیز مشخص شد. مهمترین دلیل این جدایی برای دمت، دخترش هیرا است.

دمت آکالین که به دلیل بدهی بالای همسرش از او جدا میشود، اعلام کرد، هنگامی که ماموران توقیف اموال، به دلیل این بدهی ها، به منزلمان آمدند، هیرا گریه کرده و گفت: "لطفا حداقل سگم را نبرند." و این نیز باعث شد که دیگر صبرم به سر آمد و تصمیم به جدایی گرفتم.

اوکان کورت بدهی به مبلغ 150 میلیون لیره ترک داشته است که حکم توقیف اموال نیز به همین دلیل صادر شده است. ولی این توقیف اموال که تا لوازم اتاق هیرا نیز انجام شده است، او را به نقطه جدایی کشیده است. پس از توقیف تلویزیون و کامپیوتر اتاق هیرا، گریه کرده و گفته است که حداقل سگم را نبرند و این نیز موجب تصمیم نهایی دمت آکالین شده است.

دمت 6.5 سال قبل با اوکان کورت ازدواج کرد و دو روز قبل در یک جلسه دادگاه از او جدا شد.خبرهای مرتبط