5 هنرپیشه زیبای ترکیه در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

توبا بویوک اوستا، فحریه اوجن، مریم اوزرلی، حازال کایا و سرنای ساری کایا در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

5 هنرپیشه زیبای ترکیه در لیست زیباترین 100 بانوی جهان

در میان 100 زیباترین بانوی جهان، 5 ترک وجود دارد.

 

سایت اینترنتی امریکایی “Top Beauty World” 100 زیباترین بانوی جهان را انتخاب کرد.

در سه ردیف اول این لیست، آلکساندرا دادداریو، بازیگر امریکایی، میراندا کر، مدل استرالیایی و گیگی حدید مدل و هنرپیشه امریکایی جای گرفته اند. 

در لیست مذکور 5 هنرپیشه ترک نیز وجود دارد.

توبا بویوک اوستون هنرپیشه مشهور ترک در ردیف هفدهم،

 

 

مریم اوزرلی در ردیف چهلم، حازال کایا در ردیف هشتادم،

 

فحریه اوجن در ردیف 84 و سرنای ساری کایا نیز درردیف 88 جای دارند.

 خبرهای مرتبط