امراه، خواننده مشهور ترک ویلای 8 میلیون لیره ای خرید

امراه خواننده مشهور ترکیه ویلای جدیدی به ارزش 8 میلیون لیره ترک خریداری کرد

امراه، خواننده مشهور ترک ویلای 8 میلیون لیره ای خرید

امراه خواننده مشهور ترکیه که دارای زمین و ملکهای بسیاری میباشد، ویلای جدیدی به ارزش 8 میلیون لیره ترک خریداری کرد.

امراه که همه درآمد خود را در بخش ملک سرمایه گذاری میکند، در شهر بدروم ترکیه، ویلای لوکسی به ارزش 8 میلیون لیره ترک خریداری کرد.

این ویلا که در منطقه بیتز شهر بدروم جای دارد، محل تفریح خواننده مشهور در تعطیلات تابستانی خواهد بود.

ویلای مذکور بر روی زمینی به مساحت 2500 متر مربع ساخته شده است.خبرهای مرتبط