کارگردان هالیوودی داستان پناهجویان در ترکیه را بر روی پرده سینما می برد

سونیا ناصری کل کارگردان مسلمان مقیم آمریکا که در 14 سالگی به دنبال اشغال افغانستان از سوی آمریکا مجبور به ترک وطن خود شده، آماده رساندن صدای کسانی که با او تقدیری مشترک دارند به جهان می شود

کارگردان هالیوودی داستان پناهجویان در ترکیه را بر روی پرده سینما می برد

داستان پناهجویان در ترکیه از سوی کارگردان هالیوود بر روی پرده سینما خواهد رفت. 

سونیا ناصری کل کارگردان مسلمان مقیم آمریکا که در 14 سالگی به دنبال اشغال افغانستان از سوی آمریکا مجبور به ترک وطن خود شده، آماده رساندن صدای کسانی که با او تقدیری مشترک دارند به جهان می شود. 

او در فیلم "I am you" به روایت داستان پناهجویان در ترکیه خواهد پرداخت. 

او فیلم جدیدش را در ترکیه فیلمبرداری خواهد کرد. 

سونیا که در عین حال فعال حقوق بشر و سناریست است، در مورد تجربیات، شغل و فیلم جدیدش توضیحاتی ارائه کرد. 

او می گوید، ترکیه در مورد میزبانی از پناهجویان و در راس پناهجویان سوری به کشور الگو در جهان تبدیل شده است. به همین علت نیز ترکیه را انتخاب کردم. 

 خبرهای مرتبط