مادوننا در مالاوی بیمارستان احداث کرد

مادوننا هنرمند معروف موسیقی پاپ آمریکا در مالاوی کشوری که چهار فرزندخوانده اش در آن به دنیا آمده یک بیمارستان احداث کرد

مادوننا در مالاوی بیمارستان احداث کرد

مادوننا هنرمند معروف موسیقی پاپ آمریکا در مالاوی کشوری که چهار فرزندخوانده اش در آن به دنیا آمده یک بیمارستان احداث کرد. 

این هنرمند نام دخترش که به فرزندخواندگی درآورده است، را به این بیمارستان داد. 

مادوننا ملکه موسیقی پاپ که از مالاوی کشور آفریقای شرقی چهار کودک را به فرزندخواندگی قبول کرده، دین خود را به این کشور با احداث بیمارستان ادا کرد. 

این بیمارستان که در نوع خود اولین در آفریقا می باشد، از سوی نهاد خیریه Raising Malawi که از سوی این خواننده در سال 2006 تاسیس شده، تامین مالی می شود. 

مادوننای 58 ساله، این بیمارستان کودکان 50 تختخوابه را به همراه Mercy James دختر 11 ساله اش افتتاح کرد.

Peter Mutharika رئیس دولت مالاوی در مراسم افتتاح این بیمارستام گفت: شما چهار فرزند را از مالاوی به فرزندی خود انتخاب کرده اید. اکنون نیز ما شما را به عنوان دختر این ملت به فرزندی قبول می کنیم. 

 

 خبرهای مرتبط