پیشنهاد بازی در تبلیغات بازرگانی به صبریه شنگول

صبریه شنگول که در مسابقه سوروایور شرکت کرده بود، پیشنهادات بسیاری برای بازی در پیامهای بازرگانی دریافت میکند

پیشنهاد بازی در تبلیغات بازرگانی به صبریه شنگول

صبریه شنگول که در مسابقه سوروایور شرکت کرده بود و بوکسور ملی ترکیه هست، بعد از پایان مسابقه، از خیلی شرکتها، پیشنهاد شرکت در تبلیغاتشون را دریافت کرد.

صبریه که با رفتارهاش در مسابقه سوروایور خیلی مشهور شده است، در روزهای آینده در پروژه جدیدی شرکت میکند.

صبریه گفته است که تا ماه اکتبر استراحت خواهد کرد و بعد در پروژه های مهم جای خواهد گرفت.

ولی تا آن زمان نیز، پیشنهادهای کوچک را هم پس نخواهد زد.خبرهای مرتبط