انگشتر گرانقیمتی که آلیشان برای نامزدش خرید

آلیشان انگشتری 150 هزار لیره ای برای نامزدش خرید

انگشتر گرانقیمتی که آلیشان برای نامزدش خرید

خواهر اسرا ارول مجری مشهور برنامه همسریابی، یعنی ادا ارول به تازگی با آلیشان نامزد کرده است.

آلیشان برای ادا یک انگشتر خیلی گرانقیمت خریده بود که در همه برنامه های هنرمندان، در مورد آن صحبت میشد.
ند روز پیش هم الیشان و ادا با روزنامه نگاران روبرو شدند.

آلیشان با دیدن آنها سلام داد و سریع انگشت ادا را رو به دوربینها گرفته و گفت: "بینید  خیلی گرون خریدم" 

همه در این مورد میگویند که آلیشان با این کارهایش باعث خواهد شد تا ادا را از دست بدهد.

قیمت این انگشتر 150 هزار لیره ترک که معادل حدود 170 میلیون تومان است، میباشد.خبرهای مرتبط