ابراهیم ارکال به کما رفت

به گفته پزشکان این هنرمند دچار خونریزی مغزی شده و در حال حاضر در حالت کما به سر میبرد

ابراهیم ارکال به کما رفت

ابراهیم ارکال خواننده معروف ترکیه به بیمارستان منتقل شد.

به گفته مسئولین بیمارستان این هنرمند دچار خونریزی مغزی شده و در حال حاضر در حالت کما به سر میبرد.

ابراهیم ارکال در حالی در پارکینک خانه اش پیدا شد که از حال رفته بود.

با آمدن آمبولانس و انجام مداخلات اولیه این هنرمند به بیمارستان منتقل شد.

 پزشکان معالج این هنرمند از جدی بودن وضعیت سلامتی وی خبر میدهند.خبرهای مرتبط