اجرای سرود پلیس توسط سینان آکچیل و دمت آکالین

سینان آکچیل و دمت آکالین به ایفای نقش در ویدئو کلیپ آماده شده به مناسبت صد و هفتاد و دومین سالگرد تاسیس تشکیلات پلیس ترک پرداختند.

اجرای سرود پلیس توسط سینان آکچیل و دمت آکالین

 سینان آکچیل و دمت آکالین به ایفای نقش در ویدئو کلیپ آماده شده به مناسبت صد و هفتاد و دومین سالگرد تاسیس تشکیلات پلیس ترک پرداختند.   خبرهای مرتبط