چاک بری، افسانه سبک راک اند رول درگذشت

چاک بری حرفه موسیقی خود را در سال 1950 آغاز کرد و اثار متعددی از خود به یادگار گذاشت.

چاک بری، افسانه سبک راک اند رول درگذشت

چاک بری یکی از برجسته ترین موسیقیدانان آمریکایی که در زمینه سبک راک اند رول تبدیل به افسانه شده بود در سن 90 سالگی درگذشت.

بری، اولین کسی است که نام موسیقی راک را در دنیای موسیقی طنین انداز کرد و گسترش داد.

چاک بری حرفه موسیقی خود را در سال 1950 آغاز کرد و اثار متعددی از خود به یادگار گذاشت.

وی با موسیقی و سبک ویژه خود بسیاری از نوازندگان را تحت تاثیر قرار داد.

چاک بری  در طول زندگی جوایز هنری متعدد کسب کرد و زندگی او بارها موضوع فیلمها و کتابهای گوناگون شد.خبرهای مرتبط