بوراک اوزچیویت از دو هنرمند ایرانی شکایت خواهد کرد

مجید مکس و مهدی معظم بدون کسب اجازه از بوراک اقدام به استفاده از عکس و صدای این هنرمند در تک آهنگ اخیرشان تحت عنوان " تو نموندی" کرده اند

بوراک اوزچیویت از دو هنرمند ایرانی شکایت خواهد کرد

بوراک اوزچیویت بازیگر معروف ترکیه ای که در کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران طرفداران بسیاری دارد، از مجید مکس و مهدی معظم دو هنرمند ایرانی شکایت خواهد کرد.

این دو هنرمند بدون کسب اجازه از بوراک اقدام به استفاده از عکس و صدای این هنرمند در تک آهنگ اخیرشان تحت عنوان " تو نموندی" کرده اند.

این آهنگ که با شعری از بوراک اوزچیویت آغاز میشود، در ایران به بازار عرضه شده است.

این دو هنرمند بدون اجازه بوراک اوزچیویت از عکس او نیز استفاده کردند.

ادعا میشود بوراک اوزچیویت به همین خاطر تصمیم به شکایت و اقامه دعوی علیه این دو هنرمند گرفته است.

اینطور گفته میشود که این هنرمند ترک در حال تحقیق درباره این موضوع بوده و به زودی به دادگاه مراجعه خواهد کرد.

 

 خبرهای مرتبط