اعتصاب معلمان در شهر دنور آمریکا

بیش از 4 هزار معلم در ایالات متحده آمریکا دست به اعتصاب زدند.

اعتصاب معلمان در شهر دنور آمریکا

بیش از 4 هزار معلم در ایالات متحده آمریکا دست به اعتصاب زدند.

در پی بی نتیجه ماندن مذاکرات بین سندیکای معلمان شهر دنور در ایالت کلرادو و مسئولین مدارس بر سر تعیین دستمزد، معلمان دست به اعتصاب زدند.

گزارشات دریافتی حاکیست که با شرکت بیش از 4 هزار معلم در این اعتصاب، مدیران و معلمان جایگزین روند آموزشی را به پیش میبرند.

به علت این اعتصاب برنامه درسی 5 هزار مدرسه پیش دبستانی لغو گردید.

در برخی از مدارس این شهر دانش آموزان نیز با هدف حمایت از معلمان به برگزاری کلاس های آموزشی اعتراض کردند.

معلمان این شهر پس از 25 سال برای اولین بار اعتصاب میکنند.

مذاکرات بین اتحادیه معلمان شهر دنور و مسئولین مدارس همچنان ادامه خواهد یافت.   خبرهای مرتبط