کشف مورچه خوار و پولکهای مورچه خوار در عملیاتی به یک کارخانه در مالزی

در این عملیات که نزدیک به 360 کیلوگرم پولک مورچه خوار و 61 مورچه خوار زنده کشف شد، مدیر کارخانه نیز دستگیر شد

کشف مورچه خوار و پولکهای مورچه خوار در عملیاتی به یک کارخانه در مالزی

در ایالت ساباح واقع در شمال مالزی، بر اساس یک خبر به مرکز پلیس، عملیاتی به یک کارخانه ترتیب داده شده و در نتیجه آن، نزدیک به 30 تن گوشت یخ زده مورچه خوار یافته شد.

در این عملیات که نزدیک به 360 کیلوگرم پولک مورچه خوار و 61 مورچه خوار زنده کشف شد، مدیر کارخانه نیز دستگیر شد.

عمر مماح رئیس پلیس ایالت، اعلام داشت که از سال 1975 تا کنون تجارت مورچه خوارها که نسلشان در حال انقراض میباشد، در مالزی ممنوع شده است.

تجارت غیر قانونی مورچه خوارها در قاره آسیا بسیار معمول میباشد و گوشت و پولکهای پوست این مورچه خوارها، بسیار مورد توجه است.

در پولک مورچه خوارها، ماده کراتین که برای ساخت داروهای سنتی در چین نیز مورد استفاده قرار میگیرد، وجود دارد.خبرهای مرتبط