استاندار کالیفرنیا در صدد فراخواندن سربازان مستقر در مرز مکزیک است

گاوین نیوسام استاندار کالیفرنیا در نظر دارد تا بخش بزرگی از سربازان مستقر خود در مرز مکزیک را به کشور فرا خواند

استاندار کالیفرنیا در صدد فراخواندن سربازان مستقر در مرز مکزیک است

گاوین نیوسام استاندار کالیفرنیا در نظر دارد تا بخش بزرگی از سربازان مستقر خود در مرز مکزیک را به کشور فرا خواند.

" Nathan Click " سخنگوی استانداری کالیفرنیا ضمن اشاره به اینکه گاوین نیوسام در تدارک فراخوانی صدها سرباز مستقر آمریکایی در مرز مشترک آمریکا با مکزیک می باشد گفت : حدود 100 سرباز از 360 سرباز مستقر در مرز مکزیک بموجب قرار داد مبارزه با جرایم بین المللی بویژه قاچاق اسلحه و مواد مخدر که با حکومت فدرآل کالیفرنیا امضا شده است، در ماموریت خود ابقا خواهند گردید.

در نظر است برخی از سربازانی که از مرز فراخوانده شدند، در فعالیت های مقدماتی برای اطفا حریق های احتمالی در ایالت کالیفرنیا و برنامه نیروهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام وظیفه کنند.

این تغییر مستلزم تایید از سوی وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) می باشد.

" Michelle Lujan Grisham " استاندار ایالت نیومکزیک آمریکا هفته پیش دستور داده بود تا اکثر سربازان مستقر آمریکا در مرز مکزیک عقب نشینی کنند.

وی قبلا گفته بود : ایالت نیومکزیک در اقدامات دونالد ترامپ برای سو استفاده از سربازان اتحاد محافظین ملی که در مرز مکزیک مستقر شدند ، جای نخواهد گرفت.

پنتاگون نیز دو روز پیش اعلام کرده بود برای ممانعت از ورود مهاجرین غیر قانونی به کشور به مرز مکزیک 3750 سرباز اعزام خواهد کرد.

وزرات دفاع آمریکا در ماه نوامبر برای مقابله با قافله مهاجرینی که در صدد عزیمت از آمریکای مرکزی به آمریکا بودند، در مرز مکزیک 5900 سرباز مستقر ساخته بود.خبرهای مرتبط