افزایش شمار کشته شدگان در فاجعه سد پساب معدن در برزیل

شمار کشته شدگان در نتیجه فرو ریختن سد پساب معدن در شهر برومادینهو برزیل که جمعه گذشته وقوع یافت به 84 نفر رسید

افزایش شمار کشته شدگان در فاجعه سد پساب معدن در برزیل

شمار کشته شدگان در نتیجه فرو ریختن سد پساب معدن در شهر برومادینهو برزیل که جمعه گذشته وقوع یافت به 84 نفر رسید.

فعالیتهای دسترسی به 276 نفری که مفقود شده اند، ادامه دارد.

در این فاجعه که موجب ریخته شدن حدود 13 میلیون مترمکعب پساب شده است، تاکنون 192 نفر نجات داده شده اند.

5 مهندس مامور خدمت در شرکت پساب معدن در رابطه با فرو ریختن سد تحت نظر قرار گرفته و 3 تن از مهندسین مذکور نیز بازداشت شده اند.

حکومت بزریل خواستار کنترل تمامی سدهای کشور شده بود.

در پی وقوع این فاجعه حدود 3 هزار نفر از شهر برومادینهو تخلیه شده بودند.خبرهای مرتبط