آغاز دوره ای ریاست رومانی بر اتحادیه اروپا

با برگزاری مراسمی پرشکوه در 10 ژانویه در بخارست، آغاز ریاست دوره ای رومانی بر اتحادیه اروپا به مدت 6 ماه رسمیت یافت.

آغاز دوره ای ریاست رومانی بر اتحادیه اروپا

با برگزاری مراسمی پرشکوه در  10 ژانویه در بخارست، پایتخت این کشور، آغاز رومانی بعنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا به مدت 6 ماه رسمیت یافت.

این اولین بار است که رومانی پس از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد.

این ریاست دوره ای در حالی آغاز شد که تنش میان بروکسل و بخارست در ماههای گذشته رو به افزایش نهاده است.

سیاستمداران اروپایی و اعضای شورای اتحادیه اروپا نگرانی های خود را از فساد شدید، ضعف دموکراسی و عدم استقلال نهادهای قضایی در رومانی ابراز کرده اند.

پیش از این ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپا از شک و تردیدهایش درباره توانایی رومانی برای ریاست دوره ای اتحادیه اروپا سخن گفته بود، اما در مراسم رسمی با اعلام حمایت از رومانی گفت: در ماه های گذشته کمیسیون اروپا که با رومانی دوست است، با وجود اینکه برخی این دوستی را زیر سوال می برند، در کنار این کشور بود و خواهد ماند.

وزیر خارجه رومانی نیز اعلام کرده بود که اختلافات سیاسی بر ریاست شش ماهه کشورش بر اتحادیه اروپا تاثیری نخواهد گذاشت.خبرهای مرتبط