تصادف کاروان حامل نخست وزیر بریتانیا در بلژیک

هیچ کس ازاعضای این کاوران در این حادثه کشته یا مجروح نشده اند.

تصادف کاروان حامل نخست وزیر بریتانیا در بلژیک

کاروان اتوموبیلهای حامل ترزا می نخست وزیر بریتانیا در بلژیک  تصادف کرد.

نخست وزیر بریتانیا که برای مذاکره در رابطه با خروج این کشور از اتحادیه اروپا به بلژیک سفر کرده بود با یک تصادف روبرو شد.

هیچ کس ازاعضای این کاوران در این حادثه کشته یا مجروح نشده اند.

گفته می شود در این حادثه تصادف 2 پلیس زخمی شده اند.

رسانه ها خبر می دهند که  چارلز میشل نخست وزیر بلژیک نیز در این کاروان حضور داشته است.خبرهای مرتبط