نگرانی عمیق سازمان ملل از وضعیت پناهندگان سوریه بازگشته به کشور خود

سازمان ملل متحد از اخبار مربوط به کشته شدن 20 پناهنده سوری که از لبنان به سوریه بازگشتند، توسط نیروهای رژيم اسد اظهار نگرانی عمیق نمود

نگرانی عمیق سازمان ملل از وضعیت پناهندگان سوریه بازگشته به کشور خود

سازمان ملل متحد از اخبار مربوط به کشته شدن 20 پناهنده سوری که از لبنان به سوریه بازگشتند، توسط نیروهای رژيم اسد اظهار نگرانی عمیق نمود.

یک سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان سوریه در رابطه با اظهارات وزیر مشاور مسئول از امور پناهندگان لبنان که گفته است آخر هفته گذشته حدود 20 پناهجوی سوری پس از بازگشت به کشور خود از سوی ارتش سوریه به قتل رسانده شدند، گفت : سازمان ملل متحد اخبار مندرجه در مطبوعات را که طی آن ادعا می شود برخی از پناهجویان بازگشته به سوریه کشته شده اند، با دقت و از نزدیک دنبال می کند.

وی ضمن اشاره  به اینکه رژیم سوریه مسئول اصلی پاسخ دادن به سوالات در این زمینه است گفت : بعلت عدم امکان دسترسی به اطلاعات در سوریه ، روشن ساختن جزئیات حادثه مستلزم زمان است.

سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان افزود : سعی می کنیم تا این موضوع را در نتیجه مذاکره با مقامات سوری و خانواده های قربانیان کشتار روشن کنیم.

وی افزود برای اینکه سوری هایی که از کشورهای همسایه به کشور خود باز می گردند، در معرض ناحقی ، تبعیض، بازداشت های کیفی و تهدیدات فیزیکی قرار نگیرند، از مقامات سوری خواستار دادن تضمین خواهیم شد.

در گزارشی که در شماره آخر هفته روزنامه "The Daily Star Lübnan" انتشار یافت،اعلام گردید: وزیر مشاور مسئول از امور پناهندگان لبنان در رابطه با پناهجویانی که از لبنان به سوریه بازگشتند گفته بود : حدود 20 پناهنده ایی که به سوریه بازگشتند، از سوی نیروهای ارتش سوریه کشته شدند.خبرهای مرتبط