افتتاح مرکز مبارزه با تروریسم در تاجیکستان

مرکز مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان با حضور رئیس جمهور این کشور افتتاح شد.

افتتاح مرکز مبارزه با تروریسم در تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، امامعلی رحمان، رئیس جمهور این کشور و رستم امامعلی، پسر وی و شهردار دوشنبه با حضور در مراسم گشایش مرکز مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در این شهر، آن را افتتاح کردند.

بر اساس این گزارش، مرکز مذکور زیر مجموعه وزارت کشور تاجیکستان فعالیت خواهد کرد.

مقامات تاجیکستان درباره علت این اقدام توضیحی نداده اند، اما آنها طی سال های اخیر از افزایش تروریسم در این کشور ابراز نگرانی کرده اند.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط