اصرار ژاپن در معافیت از تحریمهای اعمالی علیه ایران

آسو در حاشیه نشست وزرای دارایی 20 اقتصاد بزرگ موسوم به گروه 20 در اندونزی با منوچین دیدار کرد.

اصرار ژاپن در معافیت از تحریمهای اعمالی علیه ایران

ژاپن همچنان به معافیت از تحریمهای اعمالی علیه ایران اصرار می ورزد.

آسو در حاشیه نشست وزرای دارایی 20 اقتصاد بزرگ موسوم به گروه 20 در اندونزی با منوچین دیدار کرد.

خبرگزاری کیودو از ژاپن نوشت: "تارو آسو" وزیر اقتصاد ژاپن روز پنجشنبه در دیدار با "استیون منوچین" همتای آمریکایی خود خواستار اطمینان یافتن از این موضوع بود که شرکت‌های ژاپنی به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران آسیب نبینند.

آسو که دریک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد ابراز امیدواری کرد که در حاشیه نشست وزیران اقتصاد گروه 20 به نگرانی‌های ژاپن پرداخته شود.

توکیو به‌دنبال آن است که با کاهش واردات نفت از ایران از تحریم‌های آمریکا معاف شود.

در حالی که برخی کشورها به دلیل نیاز به نفت ایران خواهان معافیت از این تحریم ها هستند، کشورهای اروپایی نیز سعی دارند با ایجاد مکانیسمی تازه که تحت تاثیر تحریم های آمریکا قرار نخواهد گرفت، روابط بازرگانی خود را با ایران حفظ کنند. 

 

 خبرهای مرتبط