مکزیک در تلاش تثبیت هویت مقتولین جنایات مجهول می باشد

هویت 6 هزار نفر در مکزیک که ظرف 5 سال اخیر به قتل رسیده اند تاکنون مشخص نشده است

مکزیک در تلاش تثبیت هویت مقتولین جنایات مجهول می باشد

هویت 6 هزار نفر در مکزیک که ظرف 5 سال اخیر به قتل رسیده اند تاکنون مشخص نشده است.

براساس گزارشات مطبوعات محلی، بخشی از اجساد  5 هزار و 930 هزار نفری که هویتشان مشخص نمی باشد، در پزشکی قانونی نگهداری شده و مابقی نیز بدون تثبیت هویت در گروهای جمعی دفن شدند.

ماه گذشته اجساد 400 نفر پیدا شده و تنها هویت 40 نفر از این افراد تثبیت شده است.   خبرهای مرتبط