فرو ریختن مرکز خرید و فروش در مکزیک 7 کشته بجای گذاشت

در این حادثه 9 کارگر مفقود شدند

فرو ریختن مرکز خرید و فروش در مکزیک 7 کشته بجای گذاشت
مرکز خرید و فروش در مکزیک فرو ریخت
مرکز خرید و فروش در مکزیک فرو ریخت

مرکز خرید و فروش در مکزیک فرو ریخت .

در نتیجه فرو ریختن یک مرکز خرید و فروش در ایالت نوئوو لئون مکزیک که امور ساخت آن ادامه دارد دستکم 7 کارگر کشته شده و 9 کارگر مفقود گردید.

دبیر مجلس شهرداری ایالت نوئوو لئون طی مصاحبه مطبوعاتی ضمن اشاره به فرو ریختن یک مرکز خرید و فروش در حال ساخت در شهر مونتری مکزیک گفت که در این حادثه 7 کارگر کشته شده و 15 کارگر نیز مجروح شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه تلاشها برای یافتن 9 کارگر مفقود که گمان می رود زیر آوار مانده اند، ادامه دارد گفت : امور ساخت این مرکز خرید و فروش غیر قانونی و بدون مجوز بوده است.

در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز شد.خبرهای مرتبط