جدایی طلبان، شهردار شهر کومبوی کامرون را ربودند

یک شهردار در منطقه شمال غرب کامرون از سوی جدایی طلبان ربوده شد

جدایی طلبان، شهردار شهر کومبوی کامرون را ربودند

یک شهردار در منطقه شمال غرب کامرون از سوی جدایی طلبان ربوده شد. 

بر اساس اخبار منتشره در مطبوعات محلی، عصر روز چهارشنبه بین ارتش کامرون و جدایی طلبان در منطقه آنگلوفون درگیری رخ داد. 

در این درگیری یک زن جان خود را از دست داد. 

همان شب نیز نجونگ دوناتوس رئیس شهرداری شهر کومبو از سوی جدایی طلبان ربوده شد. 

عملیات نیروهای امنیتی برای یافتن این شهردار آغاز شد. 

 

 

 خبرهای مرتبط