افزایش تعداد کشته شدگان انفجار در هندوستان

مداوی مجروحین انفجار در بیمارستان ادامه دارد

افزایش تعداد کشته شدگان انفجار در هندوستان

تعداد کشته شدگان در انفجار دو روز پیش در یک کارخانه فولاد سازی در هندوستان به 12 افزایش یافت.

بموجب گزارش مندرجه در مطبوعات هندوستان، با درگذشت سه مجروح حادثه انفجار در کارخانه فولاد سازی در ایالت " Chhattisgarh " در هندوستان تعداد قربانیان این حادثه به 12 افزایش یافت.

مداوای 11 نفر از مجروحین این انفجار ادامه دارد.

از سوی دیگر اعلام گردید که مدیر کارخانه و دو نفر دیگر از مقامات ارشد کارخانه از کار اخراج شدند.

در رابطه با حادثه تحقیقاتی آغاز گردید.خبرهای مرتبط