درگیری در منطقه جامو و کشمیر هندوستان: 2 کشته

در درگیری بین استقلال طلبان و نیروهای امنیتی در منطقه جامو و کشمیر هندوستان 2 استقلال طلب کشته شد

درگیری در منطقه جامو و کشمیر هندوستان: 2 کشته

در درگیری بین استقلال طلبان و نیروهای امنیتی در منطقه جامو و کشمیر هندوستان 2 استقلال طلب کشته شد.

براساس گزارش مطبوعات این کشور، در خلال تظاهرات ضد هندوستان در روستایی در منطقه هاندوارا بین نیروهای امنیتی و استقلال طلبان درگیری رخ داد.

مقامات پلیس اعلام داشتند، در درگیریها 2 استقلال طلب کشته شده است.خبرهای مرتبط