گزارش سازمان ملل در رابطه با موج مهاجرت از ونزوئلا

سازمان ملل اعلام کرد از ماه ژوئن تاکنون در ونزوئلا که 32 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد، 2.3 میلیون نفر به علل مختلف به کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو و برزیل مهاجرت کرده اند

گزارش سازمان ملل در رابطه با موج مهاجرت از ونزوئلا

سازمان ملل اعلام کرد از ماه ژوئن تاکنون در ونزوئلا که 32 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد، 2.3 میلیون نفر به علل مختلف به کشورهای کلمبیا، اکوادور، پرو و برزیل مهاجرت کرده اند. 

دفتر امورانسانی سازمان ملل با اشاره به اینکه ونزوئلا با مشکل کمبود مواد غذایی روبرو هستند و 1.3 میلیون نفر به علت تغذیه ناکافی مهاجرت کرده اند، اعلام کرد، این کشور در زمینه تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی نیز با مشکل مواجه است. 

سازمان ملل اعلام کرد، کسانی که از ونزوئلا مهاجرت کرده اند، نیازمند موقعیت حقوقی و امکاناتی چون اسکان، خدمات بهداشتی درمانی و دیگر احتیاجات اساسی هستند. 

 

 خبرهای مرتبط