بی ثباتی اقتصادی در ترکیه، به نفع هیچ کسی نخواهد بود

مرکل نوسانات ارز در ترکیه را ارزیابی کرد

بی ثباتی اقتصادی در ترکیه، به نفع هیچ کسی نخواهد بود

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ابراز داشت که بی ثباتی اقتصادی در ترکیه، به نفع هیچ کسی نخواهد بود.

مرکل نوسانات ارز در ترکیه را ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر اینکه بی ثباتی اقتصادی درترکیه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود، اعلام داشت که آلمان میخواهد تا ترکیه را همیشه در رفاه اقتصادی ببیند.

استفان سایبرت سخنگوی حکومت آلمان نیز ابراز داشت که ثبات اقتصادی در ترکیه، به نفع آلمان بوده و برلین وضعیت موجود در ترکیه را از نزدیک دنبال میکند.

گیانکارلو گیورگتی معاون نخست وزیر ایتالیا، اعلام داشته بود که کشورش ممکن است تحت حمله اقتصادی مشابه با ترکیه قرار بگیرد.خبرهای مرتبط