حمله مسلحانه در کانادا

حمله مسلحانه در یکی ایالت های شرقی کانادا وقوع یافت

حمله مسلحانه در کانادا

در حمله مسلحانه در کانادا 4 نفر کشته شدند.

مقامات پلیس کانادا اعلام کردند : در حمله مسلحانه در شهر " Fredericton " در ایالت " New Brunswick " واقع در شرق کشور 4 نفر جان باختند.

مقامات کانادا به مردم هشدار دادند از منطقه ایی که حادثه در آن رخ داده، دوری جویند.

در رابطه با نحوه ترتیب حمله هنوز اطلاعاتی ارائه نگردید.

اعلام می شود که به محله وقوع حادثه اکیب های آتش نشانی و بهداشتی اعزام شده است.خبرهای مرتبط