ینس استولتنبرگ: مذاکره با روسیه حائز اهمیت می باشد

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام داشت، برای حل مسائل حساس با روسیه برقراری دیالوگ ضروری بوده و این مسائل نباید ابزاری برای تجرید روسیه تشکیل بدهند

ینس استولتنبرگ: مذاکره با روسیه حائز اهمیت می باشد

 

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام داشت، برای حل مسائل حساس با روسیه برقراری دیالوگ ضروری بوده و این مسائل نباید ابزاری برای تجرید روسیه تشکیل بدهند.

استولتنبرگ طی سخنانی در چهارچوب اجلاس عالی ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک تاکید کرد، برای کاهش دادن تنش و حل مسائل سخت، مذاکره با روسیه حائز اهمیت می باشد.

دبیرکل ناتو گفت، الحاق غیرقانونی کریمه، اقدامات سایبری و مداخله در انتخابات را برسمیت نشناخته و از حادثه واقع در سالیسبوری آگاه می باشیم. نمونه های متفاوتی وجود داشته و اینها را نیز قبول نمیکنیم. موجودیت مسائل ابزاری برای تجرید روسیه نمی باشد.خبرهای مرتبط