دعوت سندیکاهای فرانسه به ترتیب تظاهرات در 28 ژوئن

سندیکاهای کنفدراسیون تجاری عمومی و نیروی کار در فرانسه با انتشار بیانیه ای مشترک، به ترتیب تظاهرات  در تاریخ 28 ژوئن در سطح کشور برای دفاع از حقوق کارکنان، بازنشستگان، بیکاران و دانشجویان دعوت کردند

دعوت سندیکاهای فرانسه به ترتیب تظاهرات در 28 ژوئن

سندیکاهای کنفدراسیون تجاری عمومی و نیروی کار در فرانسه با انتشار بیانیه ای مشترک، به ترتیب تظاهرات  در تاریخ 28 ژوئن در سطح کشور برای دفاع از حقوق کارکنان، بازنشستگان، بیکاران و دانشجویان دعوت کردند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه با هدف اتحاد تمامی حرفه های متعلق به بخش های مختلف، تطاهرات و برنامه هایی ترتیب خواهد یافت، آمده است، در پایان ماه آگوست با تامین اتحادی بزرگ، به ارزیابی وضعیت پرداخته و گامهایی که پس از این مرحله برداشته خواهد شد، تعیین خواهد گردید. 

در اعتصابات و تظاهرات اعتراض آمیز علیه سیاست های اصلاحاتی و ریاضت اقتصادی حکومت فرانسه، میلیون ها نفر شرکت کردند. 

سندیکاهای کنفدراسیون تجاری عمومی و نیروی کار در فرانسه به دنبال اعتصابات و تظاهرات علیه طرح قانونی کار در سال 2016، برای اولین بار دعوت به یک تجمع مشترک می کند. 

 

 خبرهای مرتبط