پترو پروشنکو: پروژه تاناپ ثمره قاطعیت مشترک ترکیه و آذربایجان می باشد

پترو پروشنکو رئیس دولت اوکراین اعلام داشت، در نتیجه قاطعیت مشترک ترکیه و آذربایجان و یاری دیگر کشورهای اروپایی، احداث بخش مهمی از کریدور گاز جنوب به پایان رسید

پترو پروشنکو: پروژه تاناپ ثمره قاطعیت مشترک ترکیه و آذربایجان می باشد

 

پترو پروشنکو رئیس دولت اوکراین اعلام داشت، در نتیجه قاطعیت مشترک ترکیه و آذربایجان و یاری دیگر کشورهای اروپایی، احداث بخش مهمی از کریدور گاز جنوب به پایان رسید.

پروشنکو طی سخنانی در مراسم افتتاح پروژه خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی ( تاناپ ) که در اسکی شهیر ترتیب یافت، اظهار داشت، افتتاح تاناپ، نقش ترکیه در منطقه ترانس آتلانتیک را که مدت مدیدیست ادامه دارد، تضمین می کند.

پترو پروشنکو تصریح کرد، این پروژه از نظر امنیت انرژی اروپا و تنوع منابع گاز حائز اهمیت می باشد.

پروشنکو با اشاره براینکه، تاناپ به رفاه تمامی منطقه یاری فراوانی خواهد کرد، گفت، این پروژه در عین حال منابع گاز طبیعی جدیدی را بهمراه آورده و در سیستم انرژی اروپا جای خواهد داد. اوکراین از این پروژه حمایت کامل بعمل می آورد. امروز از نظر تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود، با هدف تامین گاز طبیعی از تاناپ و از طریق بلغارستان و رومانی این پروژه را افتتاح می کنیم.

پروشنکو با تاکید براینکه، اوکراین از نظر اقتصادی همواره از اراده اروپا حمایت کرده است، گفت، تصور می کنم از گاز طبیعی دریای خرز نه تنها اوکراین بلکه تمامی منطقه می تواند استفاده بکند. یکبار دیگر از دوست بزرگ اوکراین و رهبر ملت بزرگ ترک سپاسگزاری می کنم.خبرهای مرتبط