خسارت 185 میلیارد یورویی تروریزم برای اتحادیه اروپا

حملات تروریستی بین سالهای 2004-2016 برای اتحادیه اروپا هزینه ای 185 میلیارد یورویی در بر داشت

خسارت 185 میلیارد یورویی تروریزم برای اتحادیه اروپا

حملات تروریستی بین سالهای 2004-2016 برای اتحادیه اروپا هزینه ای 185 میلیارد یورویی در بر داشت. 

سرویس تحقیقاتی پارلمان اروپا، گزارشی با عنوان "مبارزه با تروریزم" منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش بین سالهای 2004 تا 2016، تروریزم برای اتحادیه اروپا هزینه ای به میزان 185 میلیارد و 431 میلیون یورو داشته است. 

هزینه تروریزم برای تولید ناخالص ملی این اتحادیه 179 میلیارد و 811.9 میلیون یورو بوده است. 

تلفات جانی، مجروحیت ها و خسارت های وارده به زیرساخت ها به علل تروریستی، 85 میلیارد و 619.3 میلیون ویورو هزینه در پی داشته است.

تروریزم سبب وارد شدن خسارت به بخش های مختلف از جمله تجارت، سرمایه گذاری های مستقیم، ترابری و توریزم شده است. 

تدابیری که با هدف مبارزه با تروریزم در کشورهای اتحادیه اروپا اتخاذ شده، نتایجی چون نقض حقوق اساسی برخی گروه های اجتماعی داشته است. 

تروریزم بیشترین خسارت مالی را به فرانسه وارد کرده است. 

خسارت مالی وارده  از تروریزم به فرانسه 44 میلیارد و 943.5 میلیون یورو، به انگلستان 44 میلیارد و 384.7 میلیون  یورو، به اسپانیا 42 میلیارد و 721.7 میلیون یورو، به آلمان 19 میلیارد و 457.8 میلیون یورو، به یونان 10 میلیارد و 522.3 میلیون یورو و به بلژیک 8 میلیارد و 161.6 میلیون یورو بوده است. 

از سوی دیگر تروریزم هزینه ای برای اسلونی، لوکزامبورگ، لیتوانی و لتونی نداشته است.

 

 خبرهای مرتبط