بحران صداقت و اخلاقیات در جامعه و میان رهبران آمریکا

وزیر امور ایالات متحده خارجه سابق آمریکا نسبت به بحران صداقت و اخلاقیات در جامعه و میان رهبران این کشور هشدار داد

بحران صداقت و اخلاقیات در جامعه و میان رهبران آمریکا

رکس تیلرسون، وزیر امور ایالات متحده خارجه سابق آمریکا طی سخنانی در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان موسسه نظامی ویرجینیا نسبت به بحران صداقت و اخلاقیات در جامعه و میان رهبران این کشور هشدار داد.

وی همچنین اظهار داشت:

"وقتی شهروندان آزاد مسائل بسیار بدیهی را کتمان کنند، ارزش های آمریکایی زیر پا گذاشته می شود. آگر ما با بحران صداقت و اخلاقیات در جامعه مقابله نکنیم، شاهد ورود دموکراسی آمریکا به مرحله خاکستری خواهیم بود".

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ترامپ در تاریخ 13 مارس برکناری رکس تیلرسون را اعلام کرد. او در سخنرانی خداحافظی گفت: "هرگز نسبت به ارزش های تان بی توجه نباشید. شما دارایی های با ارزشی دارید. این دارایی صداقت شخصی شما است".خبرهای مرتبط