خبرفوری ـ تیلرسون از کار بر کنار شد

واشنگتن پست : دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور را عزل کرد

خبرفوری ـ تیلرسون از کار بر کنار شد

واشنگتن پست : دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این کشور را عزل کرد. 



خبرهای مرتبط