دیوید ساترفیلد: نگرانی های ترکیه در خصوص سوریه را درک میکنیم

دیوید ساترفیلد، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نگرانی های ترکیه در خصوص سوریه را درک میکنند

دیوید ساترفیلد: نگرانی های ترکیه در خصوص سوریه را درک میکنیم

دیوید ساترفیلد، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نگرانی های ترکیه در خصوص سوریه را درک میکنند.

کمیسیون روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نشستی تحت عنوان "سیاست آمریکا در قبال سوریه پس از داعش" برگزار کرد.

ساترفیلد ضمن پاسخ گویی به سوالات اعضای این کمیته اعلام کرد که نگرانی های دولت ترکیه و نیروهای امنیتی اینکشور در خصوص ارتباط بین سازمان تروریستی پ ک ک با برخی از عناصر در داخل نیروهای سوریه دموکراتیک را درک میکنند.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه نگرش مشترکی در خصوص کاهش نگرانی های ترکیه در مورد روند انتقال سیاسی در شمال سوریه که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و روسیه نیز بدان اشاره کرده اند، وجود دارد، گفت: به موضوع ارتباط سازمان تروریستی پ ک ک که ترکیه را نگران کرده و فوق العاده قابل درک است، توجه خاصی قائل هستیم. ولی این روند در حال حاضر در حال جریان است. از اینرو میتوانم بگویم که این مسئله میتواند ظرف دو ماه آینده حل شود.

دیوید ساترفیلد در حالی که از اهمیت یک روند انتقالی با حضور همه گروه های قومی در منطقه سخن میگفت، تاکید کرد که در این فضای وسیع نه تنها کردها بلکه گروه های قومی بسیاری از جمله اعراب و ترکمن ها نیز جای خواهند گرفت و این گروه ها خواهان جای گیری در آینده سوریه هستند.خبرهای مرتبط