بلغارستان ریاست ادواری شورای اروپا را بر عهده گرفت

ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا که شش ماهه اول سال 2018 را در بر خواهد گرفت، طی مراسمی بر عهده بلغارستان قرار گرفت.

بلغارستان ریاست ادواری شورای اروپا را بر عهده گرفت
آغاز ریاست ادواری بلغارستان در اتحادیه اروپا
آغاز ریاست ادواری بلغارستان در اتحادیه اروپا

آغاز ریاست ادواری بلغارستان در اتحادیه اروپا 

ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا که شش ماهه اول سال 2018 را در بر خواهد گرفت، طی مراسمی بر عهده بلغارستان قرار گرفت.

رومن رادف رئیس جمهوری بلغارستان طی سخنانی در تئاتر دولت مردمی ایوان وازوف در صوفیه پایتخت اینکشور گفت: بلغارستان در گذشته امتحان خود را پس داده است. الگوی هماهنگی بین ادیان مختلف بوده و به عنوان وطن الفبای کریل نقش یک پل را میان شرق و غرب ایفا کرده است.

رادف اعلام کرد که اقدام به تجزیه همواره در منطقه بالکان منجر به بروز تراژدی شده است.

وی با اشاره به اینکه اروپا به اندازه ای بزرگ است که نمیتواند یک پیکر یکپارچه داشته باشد و در عین حال به اندازه ای کوچک است که نمیتواند تجزبه شود گفت: عدم امنیت جهانی، اولویت مسئله امنیت در اروپا را به حال وجه امری درآورده است. مهاجرت و تروریسم نیز اتحادیه اروپا را ملزم به برقراری دیالوگ نزدیک با همسایگان خود کرده است.

آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا نیز اعلام کرد که در طول ریاست ادواری بلغارستان بر اتحادیه اروپا از این کشور حمایت خواهند کرد.

تاجانی ضمن تقدیر از شعار "قدرت همبستگی " که بلغارستان انتخاب کرده است، گفت: با دقت به صدای شهروندانمان گوش سپرده و ملزم به تبدیل اروپا به منطقه ای دموکراتیک تر هستیم. روند یکپارچگی منطقه بالکان شرقی با اتحادیه اروپا در طول ریاست ادواری بلغارستان بسیار حائز اهمیت است.

یان کلود یانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد، جای بلغارستان که هنوز از واحد پولی لوا استفاده میکند، حوزه یورو میباشد.

دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نیز به زبان بلغاری گفت: بلغارستان یکی از قدیمی ترین کشورهای اروپاست. این کشور قادر به تغییر چشم اندازی اروپا در منطقه بوده و منطقه بالکان لایق آرامش، امنیت و رفاه است.

بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان نیز در خصوص ریاست شش ماهه کشورش بر شورای اتحادیه اروپا گفت: طی شش ماه آینده نه تنها برای بلغارستان بلکه برای پیشرفت کل اروپا تلاش خواهیم کرد. در طول این مدت رویدادهای متعددی آغاز شده، ادامه یافته، به وقوع پیوسته و نتیجه بخش خواهد شد. مردم بالکان شرقی امیداوارانه در انتظارند.خبرهای مرتبط