ترزا می روسیه را متهم به تهدید نظام جهانی نمود

سخنان ترزا می در ضیافت سنتی سالانه در مرکز فاینانس لندن

ترزا می روسیه را متهم به تهدید نظام جهانی نمود

ترزا می نخست وزیر انگلستان روسیه را متهم به تهدید نظام جهانی نمود.

ترزا می طی سخنانی در ضیافت سنتی سالانه در مرکز فاینانس لندن اعلام کرد : این اقدامات روسیه است که نظم جهانی را تهدید می کند.

وی ضمن اشاره به اینکه روسیه در سالهای اخیر در برخی از کشورهای غربی در انتخابات دخالت کرده است ادعا کرد : به موسسات دولتی حملات سایبری ترتیب یافته است.

ترزا می همچنین ادعا کرد :  بدست رسانه های دولتی روسیه سعی می شود تا با انتشار اخبار دروغین و کذب در کشورهای غربی تشنج ایجاد شده و پایه نهادهای دولتی در این کشورها متزلزل گردد.

نخست وزیر انگلستان ضمن اشاره به اینکه کشور متبوعش برای دفاع از خود هر چه در توان دارد انجام خواهد داد و با هم پیمانان اش در این راستا همکاری خواهد کرد تاکید نمود : ما نمی خواهیم تا به دوره جنگ سرد باز گردیم.

ترزا می افزود : در صورت لزوم از توسل به قوه قهره امتناع نخواهیم ورزید.خبرهای مرتبط