ساختمان نه طبقه در روسیه در اثر انفجار فرو ریخت

در نتیجه انفجار گاز طبیعی در  Izhevsk روسیه، از طبقه نهم تا اول یک ساختمان فرو ریخت

ساختمان نه طبقه در روسیه در اثر انفجار فرو ریخت
ساختمان نه طبقه در روسیه در اثر انفجار فرو ریخت
ساختمان نه طبقه در روسیه در اثر انفجار فرو ریخت

در نتیجه انفجار گاز طبیعی در  Izhevsk روسیه، از طبقه نهم تا اول یک ساختمان فرو ریخت. 

این حادثه 4 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. 

ساکنین ساختمان تخلیه شده و در دو مدرسه در نزدیکی ساختمان اسکان داده شدند. 

 

 

در نتیجه انفجار گاز طبیعی در  Izhevsk روسیه، از طبقه نهم تا اول یک ساختمان فرو ریخت. 

این حادثه 4 کشته و 4 مجروح بر جای گذاشت. 

ساکنین ساختمان تخلیه شده و در دو مدرسه در نزدیکی ساختمان اسکان داده شدند. 

 

 


برچسب ها: روسیه

خبرهای مرتبط