حکم دستگیری عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف صادر شد

کمیسیون انتخابات پاکستان دستور بازداشت عمران خان رهبر حزب «تحریک انصاف» و احضار وی به دادگاه را صادر کرد

حکم دستگیری عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف صادر شد

کمیسیون انتخابات پاکستان حکم دستگیری عمران خان رهبر حزب مخالف تحریک و انصاف را صادر کرد و از وی خواست در 26 اکتبر به دادگاه حاضر شود.

نعیم الحق سخنگوی این حزب به حکم کمیسیون مذکور اعتراض کرده و گفته است: ما این حکم را به دادگاه عالی اسلام آباد انتقال می دهیم.

کمیسیون انتخابات این کشور قبلا نیز حکم محاکمه عمران خان رهبر این حزب را صادر کرده است اما عمران خان گفته این کمیسیون صلاحیت صدور حکم را ندارد.

بدین ترتیب این پرونده را به دادگاه عالی اسلام آباد منتقل شد و دادگاه مذکور نیز عدم حکم به صلاحیت کمیسیون انتخابات این کشور داد.خبرهای مرتبط