آنگ‌ سان سوچی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نخواهد کرد

سخنگوی رئیس دولت میانمار در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل معاون رئیس دولت میانمار در اجلاس حضور خواهد یافت

آنگ‌ سان سوچی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نخواهد کرد

" آنگ‌ سان سوچی " رئیس دولت میانمار که بعلت رفتار غیر انسانی با مسلمانان آراکانی با واکنش کشورهای غربی و مسلمانان مواجه شده است، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد.

" Zaw Htay " سخنگوی رئیس دولت میانمار اعلام کرد : رئیس دولت میانمار در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت نخواهد کرد و بجای وی " Henry Van Thio " معاون رئیس دولت میانمار در اجلاس حضور خواهد یافت.

همین سخنگو در رابطه با علت لغو شرکت رئیس دولت میانمار در اجلاس اطلاعاتی ارائه نکرد ولی گفته می شود که این تصمیم درپی اظهارات " Zeyd Raad el Hüseyin " کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعمال پاکسازی قومی بر علیه مسلمانان آراکانی در میانمار اتخاذ شده است.

" Suu Kyi " صاحب جایزه صلح نوبل که به وقایع در منطقه چشم پوشی می کند، از سوی دایلی لاما رهبر روحانی تبت، مالالا یوسف زای و " Desmond Tutu " روحانی افریقای جنوبی و دیگر صاحبین جایزه صلح نوبل مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در این میان دفتر ریاست دولت میانمار اعلام کرد : یک کمیسیون 15 نفره برای اجرای پیشنهاد بهبودی بخشی به شرایط زندگی و امنیت مسلمانان آراکان تشکیل یافته است.

اعلام شد که این کمیسیون در عرصه امور اجتماعی ، امنیتی و پیشرفت های اقتصادی فعالیت خواهد نمود.

گفته شد که کمیسیون مذکور می تواند روند اعطای حق شهروندی میانمار به مسلمانان آراکانی را سرعت بخشد.خبرهای مرتبط