مرگ 35 کودک طی 3 روز در بیمارستانی از هندوستان

طی 3 روز 35 کودک در بیمارستانی در هندوستان کشته شدند

مرگ 35 کودک طی 3 روز در بیمارستانی از هندوستان

خانواده ها ادعا نمودند که دلیل کشته شدن 35 کودک طی سه روز در دانشکده پزشکی راقاو داس واقع در شهر گوراکپور ایالت أوتار پارادش، کمبود اکسیژن بوده است.

ضمن ابراز خانواده ها مبنی بر اینکه اکسیژن یدکی موجود در این بیمارستان شب پنجشنبه پایان یافته است و خانواده ها با کیسه های اکسیژن به کودکانشان نفس میداده اند، مقامات این ایالت در رابطه با موضوع تحقیقاتی آغاز نمودند.

پراشانت تریودی مسئول بهداشتی ایالت، قبول کرد که در رابطه با اکسیژن مشکلی در میان میباشد ولی اظهار داشت که دلیل این مرگ و میر کمبود اکسیژن نمیباشد.

در این میان مشخص شد که بیمارستان به شرکتی که از ان اکسیژن تهیه میکند، 424 هزار لیره بدهی داشته است.

 

 



خبرهای مرتبط