آمادگی جزیره گوام برای حمله احتمالی کره شمالی

به مردم گوام، اطلاعاتی در رابطه آمادگی برای تهدید موشکی داده میشود

آمادگی جزیره گوام برای حمله احتمالی کره شمالی

جزیره گوام وابسته به ایالات متحده امریکا که کره شمالی اعلام داشت عملیات نظامی علیه آن ترتیب خواهد داد، برای حمله موشکلی احتمالی آماده میشود.

تیمهای دفاع مدنی گوام، دیروز آغاز به پخش اطلاعیه هایی در رابطه با آمادگی در صورت حمله موشکی کره شمالی نمودند.

در این اطلاعیه ها که با تیتر "آمادگی برای تهدید موشکی احتمالی" میباشند، به مردم آموزش داده میشود که با شنیدن هشدار حمله موشکی، سریعا به پناهگاهها رفته و یا در داخل ساختمانها پنهان شوند و در صورتی که در خارج از منزل باشند، به توپ آتشین که احتمال دارد چشمانشان را کور کند، نگاه نکنند.

در این اطلاعیه همچنین اطلاعاتی در رابطه با پاکسازی پوست از مواد رادیو اکتیویته نیز وجود دارد.خبرهای مرتبط