یاگلند : هیچ نهاد بین المللی حق ندارد تا نتیجه همه پرسی در کشوری را بی اعتبار اعلام کند

سخنان توربیون یاگلند دبیر کل شورای اروپا

یاگلند : هیچ نهاد بین المللی حق ندارد تا نتیجه همه پرسی در کشوری را بی اعتبار اعلام کند

توربیون یاگلند دبیر کل شورای اروپا اعلام داشت : هیچ نهاد بین المللی از حق بی اعتبار شمردن نتیجه همه پرسی کشوری را ندارد.

وی طی سخنانی در برلین پایتخت آلمان و شهر استرازبورگ فرانسه اعلام کرد : در پی رد درخواست های لغو نتیجه همه پرسی 16 ام آوریل در ترکیه از سوی شورای عالی انتخابات ، این درخواست ها می تواند در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح شود.خبرهای مرتبط