شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تحریمات جدید علیه کره شمالی هشدار داد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن آزمایش هسته ای کره شمالی در تاریخ 16 آوریل، در زمینه احتمال اعمال تحریمات جدید هشدار داد

شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تحریمات جدید علیه کره شمالی هشدار داد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن آزمایش هسته ای کره شمالی در تاریخ 16 آوریل، در زمینه احتمال اعمال تحریمات جدید هشدار داد.

شورای امنیت سازمان ملل جلسه ای در زمینه فعالیت های هسته ای کره شمالی ترتیب داد.

در  بیانیه ای که به اتفاق آراء منتشر شد، آزمایش هسته ای کره شمالی در 16 آوریل به شدت محکوم شد.

در این بیانیه آمده است، رفتارهای بینهایت بی ثبات کره شمالی، نقض آشکار قرارنامه های شورای امنیت سازمان ملل با انجام آزمایشات موشک بالستیک از سوی این کشور، بسیار نگران کننده می باشد.

شورای امنیت سازمان ملل همچنین اعلام کرد، آزمایشات غیرقانونی موشک بالستیک سبب افزایش تنش در منطقه شده و این کشور باید به اقدامات تحریک آمیز و انجام آزمایشات موشک بالستیک پایان دهد.

شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد در صورت ادامه رفتارهای تهدیدآمیز از سوی کره شمالی، تحریمات جدیدی اعمال خواهد شد.



خبرهای مرتبط