حمله مسلحانه در روسیه

در این حمله دو نفر کشته شدند

حمله مسلحانه در روسیه

یک مهاجم مسلح با ورود به ساختمان سرویس امنیتی فدرآل در شهر " Habarovsk " روسیه  دو نفر از جمله یکی از کارکنان " سرویس امنیت فدرآل" و یک بازدید کننده را به قتل رساند.

" این حمله در ساعات صبح امروز در ساختمان " سرویس امنیت فدرآل " در شهر " Habarovsk " واقع در  مرز مشترک روسیه با چین بوقوع پیوست.

بموجب اخبار مندرجه در رسانه های گروهی روسیه، مهاجم در سالن انتظار یک پرسنل " سرویس امنیت فدرآل " و یک بازدید کننده را به ضربه گلوله از پای در آورد.

یک نفر دیگر در سالن انتظار در این حمله مجروح گردید.

مقامات ذی ربط اعلام کردند که فرد مهاجم از سوی نیروهای امنیتی کشته شده است.خبرهای مرتبط