استفاده از علائم سازمان تروریستی پ ک ک و عدم توجه حکومت آلمان به آن

حکومت آلمان در رابطه با رفتارهای حامی ترور، کورکورانه عمل میکند

استفاده از علائم سازمان تروریستی پ ک ک و عدم توجه حکومت آلمان به آن

حکومت آلمان در رابطه با برنامه ای که طرفداران سازمان تروریستی پ ک ک در شهر فرانکفورت آلمان ترتیب داده و در آن نشانه های ممنوع به دست گرفتند، بیانیه ای صادر کرده و ابراز داشت، در صورتی که تصور شود جرمی انجام گردیده است، مقامات مسئول در ایالت مذکور، قادر به ارزیابی آن خواهند بود.

معاون سخنگوی حکومت آلمان، طی جلسه مطبوعاتی که در برلین پایتخت این کشور برگزار گردید، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این خصوص، گفت: "اگر یک عنصر جرم وجود داشته باشد، تحت مسئولیت مقام مسئول میباشد."

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور که در جلسه مطبوعاتی شرکت کرده بود،  نیز ضمن ابراز اینکه سال 1993 استفاده از علامتهای پ ک ک ممنوع شده است و هیچ تغییری در این رابطه به میان نیامده است، اعلام داشت که رعایت این قانون کنترل میگردد وارزیابیهای لازمه در این رابطه، از سوی مقامات ایالات انجام میشود.خبرهای مرتبط